In de eerste afspraak starten we met een korte screening om te bepalen of je zonder verwijzing van een arts behandeld kan worden. Zo niet, dan zul je eerst naar je huisarts moeten gaan. We bepalen wat er aan de hand is en wat en hoe we er mee aan de slag kunnen. Wat zijn onze doelen van de therapie, het coachtraject of training?

Na een aantal zittingen evalueren wij de behandeling en het gewenste resultaat. Ben je ermee geholpen en wat valt er nog te verbeteren? Het aantal vervolgsessies zal onder andere afhangen van de complexiteit van de klacht en van hoe je er mee aan de slag gaat.

"Haar persoonlijke uitstraling maakt haar voor mij de aangewezen coach om iemand in 1:1 te begeleiden naar een goede stem performance."

Marian Connotte, projectcoƶrdinator, adviseur, 2015

Privacyverklaring
logopedische behandeling logopedische behandeling